Obsah

Zkušební pilot

Získání kvalifikace zkušebního pilota SLZ - ULLa je dána osnovouu LAA ČR - UL3.

Základní kvalifikace zkušebního pilota ULLa umožňuje provádění záletů nově postavených ale již schválenýcv a certifikovaných typů ULLa, záletů po opravách a drobných úpravách schválených inspektorem / technikem LAA ČR.
Tato kvalifikace neumožňuje provedení záletů prototypů a záletů UL na typový průkaz.

U této kvalifikace je opravdovou pomocí každá další zkušenost na jiných typech i druzích letadel.

Výcvik zkušebního pilota ULLa -  provádíme praktickou část před nástupem do kurzi pořádaného hlavním letovým inspektotem LAA ČR dle UL3 / 9.

Požadavky

Věk min. 18 let, nálet min 200 hod na ULL, praktická zkušenost na min 10 typech ULL. Před nástupem do kurzu odlétat cvičení osnovy UL3/9 s inspektorem provozu s kvalifikací zkušební pilot ( zajišťuje AC-FLY).

Rozsah výcviku - UL3 / 7

Teoretiká příprava - konzultace na vyžádání - cena 200 kč / 1 hod.
Dvojí: 2 hod 50 min / 11 vzletů
Sólo:  0 hod 30 min /  5 vzletů

Ceník

Typ Hodin Cena/hod Letů Cena celkem
Kitfox IV 3h 20min 1 875 Kč 16 6 377 Kč
P220ULR KOALA 3h 20min 2 000 Kč 16 6 793 Kč
EV 97 EUROSTAR 3h 20min 2 117 Kč 16 7 119 Kč

Pro výcvik doporučujeme typ KITFOX.

Z důvodu udržení příznivých hodinových cen je cena rozdělena na cenu za hodinu letu daného typu a cenu za přistání. Cena za každé přistání je 8,33 Kč. Tato skladba ceny vyjadřuje pravdivě amortizaci letounu při provozu.
Uvedené ceny výcviků jsou pro odlétání úlohy na minimech stanovených osnovou. V případě překročení minim se cena navýší o hodiny a vzlety nalétané nad toto minimum.

Výcviky a kvalifikace