Obsah

UL(A) Pilot

Licence pilota Sportovních létajících zařízení (SLZ) - Ultralehkých letadel aerodynamicky řízených (ULLa).

 • Licence pilota UL letounů je určena pro všechny kteří chtějí létat:
 • zájmově
 • pro radost
 • létat za rozumných ekonomických podmínek, přitom komfortně a bezlpečně
 • a přistávat nejen na letištích
 • a mít možnost výběru velkého množství nejrůznějších typů lehkých letadel

Výcvik pro získání licence pilota SLZ - ULLa

Ceník bez DPH

Letoun Cena/hod  Hodin Startů Cena výcvik celkem
Kitfox IV 1 942 Kč 20 112 38 840 Kč
P220 ULR Koala 2 066 Kč 20 112 41 320 Kč
EV 97 EUROSTAR 2 149 Kč 20 112 42 980 Kč
Vlastní UL letoun    413 Kč 20 112    8 260 Kč

Pro naše žáky nabízíme teoretický výcvik, předletové přípravy a konzultace zdarma. Teorie nad rozsah daný osnovou 200 Kč/hod.

K ceně výcviku je třeba započítat kurzovné pro krytí administrativních výloh v ceně 1653 Kč bez DPH.

Z důvodu udržení příznivých hodinových cen je cena rozdělena na cenu za hodinu letu daného typu a cenu za přistání. Tato skladba ceny vyjadřuje pravdivě amortizaci letounu při provozu.
Provozovatel letiště Vyškov zavedl od roku 2014 přistávací poplatky i pro naší leteckou školu. Celková cena jednoho přistání je 24,80 Kč bez DPH.
Uvedené ceny výcviků jsou pro odlétání pilotní osnovy na minimech stanovených osnovou. V případě překročení minim se cena navýší o hodiny a vzlety nalétané nad toto minimum.

Pozn.: Praktický výcvik pilota múže student - žák zahájit v 15 letech. Před zahájením výcviku je třeba získat II. třídu zdravotní způsobilosti u pověřeného lékaře, nebo na ULZ Praha. Samostatné lety a pilotní zkoušku může žák absolvovat až po dovršení 16 ti let věku.

Pilotní zkouška a přezkoušení pro získání licence pilota SLZ - ULLa

Teoretické zkoušky se skládají formou testu na PC v přezkušovacím středisku. Letecká škola AC-FLY tuto provádí na letišti va Vyškově. Tato zkouška se může složit již v průběhu praktického výcviku.

Praktickou část může žák vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek, tuto provádí provozní inspektor LAA ČR za stanovených podmínek - min 25min, 3 lety.

Další výcviky

 • Přeškolení na jiný typ ULLa - přeškolení na jakýkoli jiný typ ULLa
 • Vlekař - AEROVLEKY  - kvalifikace pro vlekání UL kluzáků
 • Vysazovač - kvalifikace pro vysazování parašutisty z ULLa
 • řízené lety VFR - kvalifikace pro lety s ULLa v řízených prostorech a na řízená letiště
 • Instruktor -  kvalifikave Instruktora ULLa
 • Zkušební pilot - kvalifikace zkušebního pilota ULLa

To vše na SLZ - ULLa profesionálně vyrobenýcmi velkými výrobci letadel:

 • DENNEY AEROCRAFT COMPANY, Idaho USA. -  Kitfox
 • EVEKTOR  -  AEROTECHNIK  Kunovice,  ČR.  -  P 220ULR Koala
 • EVEKTOR  -  AEROTECHNIK  Kunovice,  ČR.  -  EV 97 Eurostar