Obsah

Přeškolení a kvalifikace

Před letem na jiném Typu ULLa je pilot povinen absolvovat teoretickou přípravu a praktické přeškolení v rozsahu daném osnovouu LAA ČR  - UL3.

Do výcviku může být zařazen pilot, který je držitelem platného průkazu způsobilosti Pilota ULLa. Pilot letounů, Obchodní pilot, Dopravní pilot, Vojenský pilot, Pilot motorového kluzáku a Pilot ultralehkého motorového kluzáku provedou po přeškolení pilotní zkoušku pilota ULLa v plném rozsahu.Rozsah přeškolení - UL3 / 6

Teoretiká příprava - seznámení s UL letadlem   - zdrama.

Dvojí: 1 hod 15 min / 9 vzletů
Samostatně: 1 hod  / 7 vzletů

Ceník

Typ Hodin Cena/hod Letů  Cena celkem
Kitfox IV 2h 15min 1 875 Kč 16 4 352 Kč
P220ULR KOALA 2h 15min 2 000 Kč 16 4 633 Kč
EV 97 EUROSTAR 2h 15min 2 117 Kč 16 4 897 Kč

Z důvodu udržení příznivých hodinových cen je cena rozdělena na cenu za hodinu letu daného typu a cenu za přistání. Cena za každé přistání je 8,33 Kč. Tato skladba ceny vyjadřuje pravdivě amortizaci letounu při provozu.
Uvedené ceny výcviků jsou pro odlétání úlohy na minimech stanovených osnovou. V případě překročení minim se cena navýší o hodiny a vzlety nalétané nad toto minimum.

Výcviky a kvalifikace