Obsah

UL GLD pilot

Licence pilota ultralehkého kluzáku - UL GLD.

Licence pilota UL kluzáku je určena pro všechny kteří chtějí plachtařsky létat

  • zájmově a pro radost
  • létat za rozumných ekonomických podmínek, komfortně, bezlpečně ale i výkonně
  • a přistávat  a vzlétat nejen na letištích - provoz je možný i z ploch SLZ pro UL letadla

ale nemají mnoho času na docházku na letiště do klasických Aeroklubů a spolků.

Výcvik pro získání licence pilota UL kluzáku - dle AK-PL oddíl UL kluzáky

Pro UL kluzáky je prováděn pouze AEROVLEKOVÝ VÝCVIK kdy je kluzák do vzduchu dostáván pomocí vlečného letounu.

Minimální výcvik je stanoven na 6hod 10min hodin a 48 vzletů (bez úlohy 10 - samostatné  a kontrolní lety po okruhu a do porstoru).

Ceník bez DPH

Cena výcviku je velmi pohyblivá  z důvodu velmi obtížného odhadu množství a doby potřebných vzletů - tedy poměru vlečné letadlo / kluzák.

Pro přibližný odhad je minimální výcvik propočten na 10 hodin letu kluzáku / 4 hod vlečného letadla. Tento poměr odpovídá praktické zkušenosti.

Teoretický výcvik  - 2 000 Kč
Předletové přípravy  - pro naše žáky 0 Kč
Konzultace - pro naše žáky 0 Kč

ULLa typ Cena/hod  Hodin  Startů Cena celkem
TST 8D 793 Kč 10 50 7 930 Kč
Koala 100Hp
(vlečné letadlo)
2 500 Kč 4 50 10 000 Kč
Teoretický výcvik       2 000 Kč
Cena výcviku celkem       19 930 Kč

Uvedená cena výcviku je pro odlétání pilotní osnovy na minimech stanovených osnovou s připočtením nejmenšího navýšení daného zkušeností s již uskutečněnými výcviky. V případě překročení tohoto rozsahu se cena navýší o hodiny nalétané nad tento rámec.

Pozn.: Praktický výcvik pilota múže student - žák zahájit v 15 letech. Před zahájením výcviku je třeba získat II. třídu zdravotní způsobilosti u pověřeného lékaře, nebo na ULZ Praha. Samostatné lety a pilotní zkoušku může žák absolvovat až po dovršení 16 ti let věku.

Pro naše žáky nabízíme teoretický výcvik za minimální cenu 2000 Kč, předletové přípravy a poletové rozbory jsou zdarma. Teorie nad rozsah daný osnovou 200 Kč/hod.

K ceně výcviku je třeba započítat kurzovné pro krytí administrativních výloh v ceně 1653 Kč bez DPH.

Z důvodu udržení příznivých hodinových cen je cena rozdělena na cenu za hodinu letu daného typu a cenu za přistání. Tato skladba ceny vyjadřuje pravdivě amortizaci letounu při provozu.
Provozovatel letiště Vyškov zavedl od roku 2014 přistávací poplatky i pro naší leteckou školu. Celková cena jednoho přistání je 24,80 Kč bez DPH.
Uvedené ceny výcviků jsou pro odlétání pilotní osnovy na minimech stanovených osnovou. V případě překročení minim se cena navýší o hodiny a vzlety nalétané nad toto minimum.

Pilotní zkouška - přezkoušení pro získání licence pilota UL kluzáku - UL GLD

Teoretická zkouška

Pro piloty UL GLD kteří budou chtít po čase získat licenci pilot kluzáku - GLD

Přezkoušení v sídle AeČR formou testu ve vyhlášených termínech.

Pro piloty UL GLD kteří budou letat pouze na UL kluzáku - v kategorii SLZ UL

Teoretické zkoušky se skládají formou testu na PC v přezkušovacím středisku LAA ČR. Letecká škola AC-FLY tuto provádí na letišti va Vyškově. Tato zkouška se může složit již v průběhu praktického výcviku. 

Praktická zkouška

Praktickou část může žák vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek, tuto provádí provozní inspektor UL kluzáků AeČR, nebo Examinátor pro GLD za stanovených podmínek - min 20min, 2 lety.

Výcviky a kvalifikace