Obsah

CPL(A) - Obchodní pilot

CPL(A)   -  licence obchodního pilota letounů

Licence obchodního pilota je základním předpokladem pro zahájení dráhy profesionálního pilota u jakékoli letecké společnosti.

Tuto licenci musí mít pilot letadla práškující pole, hasící lesní požár, sedící v kabině Boeingu, nebo nejrychlejšího a nejluxusnějšího Business Jetu i letový instruktor v letecké škole.

  • CPL(A)  - cena na vyžádání dle zvoleného typu výcviku a letadel
  • Cessna C172 VFR / IFR, Piper PA-28 VFR.
  • provádíme ve spolupráci se smluvními partnery

Podmínky pro zařazení do výcviku

Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku je 18 let, platné zdravotní osvědčení 1. třídy vystavené (ÚLZ). 
Před zahájením kurzu musí být žadatel držitelem průkazu PPL(A) a jeho celkový nálet musí činit minimálně 150 letových hodin.

Pro získání tohoto náletu se jako ekonomicky nejvýhodnější používá systém předplacených bloků letových hodin - TIME BUILDING.

Praktická část

Obsahuje 25 letových hodin. Skutečný rozsah výcviku vždy záleží na individuálních schopnostech žáka. Výuka obsahuje plánování letu, radionavigaci, používání letecké angličtiny při letech v ČR i zahraničí, rozhodování pilota při zhoršení meteorologických podmínek nebo zvládnutí mimořádných a nouzových situací.

Přezkoušení pro získání licence obchodního pilota

Teoretické zkoušky se skládají formou testu na ÚCL. Tato zkouška se může složit již v průběhu praktického výcviku.
Praktickou část může žák vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek, kterou přezkušuje examinátor ÚCL.

Výcviky a kvalifikace